FOR TANDLÆGER

Henvisning

De fleste tandlæger er vel nok bekendt med anvendelsen af panoramaoptagelser, men for at give nogle ideer om anvendelse, nævnes her vores ønsker til brug af apparatet, og blandt andet de situationer, vi før savnede / mente det kunne være fordelagtigt, at kunne tage panorama røntgen:

  • Undersøgelse af ny patient, med multiple rodbehandlinger og dermed mulige apikale processer, som ikke er belyst for nylig / inden for en rimelig tid.
  • Fokussanering før implantologi eller efter krav fra hospital før f.eks cancerbehandling, hjerteoperation, andre operationer, hvor der kræves infektionskontrol.
  • Forberedelser før implantologi, måling af afstand til f.eks canalis mandibulae og sinus maxillaris ved brug af reference metalkugle (se valgmulighed nedenfor i formularen).
  • Større behandlingsplanlægning i forbindelse med protetik og kirurgi, f.eks 4 visdomstænder, et panorama foto istedet for 4 enkelttandsoptagelser.
  • Patienter med ekstrem svælgrefleks, der ikke tåler standard enorale optagelser. På vores første patient, der ønskede dette alternativ, fandtes 3 udiagnosticerede cariesangreb. og 2 apikale processer. Bitewing røntgen er stadig det rigtige valg, og det mest præcise foto for at diagnosticere caries, men panorama kan være bedre end ingenting.
  • BW røntgen med hele rodkomplexet både OK og UK
    ​- opløsningen på sidstnævnte er ikke så god som standard enoral BW foto, men bedre end komplette panoramaoptagelse, og igen et alternativ, til meget mindre gene for patienten med stærk svælgrefleks.

    Vi anbefaler, at den henvisende tandlæge selv beskriver røntgenbilledet og stiller de relevante diagnoser, hvilket også giver mest mening, da den henvisende tandlæge kender baggrunden for at patienten blev henvist. Dette kræver kun en skriftlig aftale mellem henvisende og udførende tandlæge.

Er det snart tid til dit næste besøg hos tandlægen? Bestil din tid her:

Økonomi

Pris pr. 1/10- 2016 for panoramarøntgen er 624,53 kr. når der faktureres til henvisende tandlæge.

Vejledende pris, når I afregner hos Jer, med patienten: 1024,53 kr. Samme honorar som BUT overenskomsten.

Vær opmærksom på at sygesikringen “danmark” giver patienten refusion på 275 kr. i både gruppe 1,2 og 5 (danmark kode 509944)

Henvisning til Panoramaoptagelse